DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Syddanmark tilslutter sig Sundheds-ABC

KORT NYT24. MAR 2021 7.45

SYDDANMARK: En lang række kommuner er allerede en del af partnerskabet ABC for mental sundhed, og nu tilslutter Region Syddanmark sig også. Det oplyser regionen, der dermed forpligter sig til at styrke de tilbud, der findes for at øge den mentale trivsel. I Syddanmark er det særligt blandt de unge, indsatsen skal tegne sig. 

Den seneste nationale sundhedsprofilundersøgelse viste, at antallet af personer, som mistrives mentalt, er stigende, og det gælder særligt de unge. Med ABC'en skal borgernes mentale sundhed styrkes ved A – gøre noget aktivt (Act), B – gøre noget sammen (Belong) og C – gøre noget meningsfuldt (Commit).

Syddanmark vil nedbringe andelen af unge, der mistrives og har derfor i sundhedsaftalen 2019-2023 mellem regionen og de 22 kommuner målsat, at andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel skal nedbringes til maksimalt otte pct. for mænd og 16 pct. for kvinder ved udgangen af 2023.

ibs