dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Nordjylland vinder pris for sin corona-omstilling

Med en hurtig etablering af beredskab for godt arbejdsmiljø indkasserer Region Nordjylland Patientsikkerhedsprisen.

NORDJYLLAND: Region Nordjylland har vundet Dansk Selskab for Patientsikkerheds årlige Patientsikkerhedspris for sin hurtige etablering af et psykosocialt beredskab for medarbejderne, da coronakrisen brød ud. Det oplyser regionen selv.

Beredskabet, Det psykosociale korps, blev oprettet i april i samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien og Regionshuset i Region Nordjylland, og udførte støttende og opfølgende arbejde ift. de enkeltpersoner eller grupper, som var henvist til korpset.

Det var rettet mod sundhedsprofessionelle med henblik på at kunne yde den rette hjælp under en pandemi og tage hånd om personalets arbejdsmiljø. 

- Vi bør også fremover indtænke et psykosocialt beredskab ind i de nationale beredskabsplaner. Det er en national opgave at tage vare på den psykologiske tryghed for alle sundhedsansatte, der har bragt os dertil, hvor vi er i dag. Prisen her går også til alle dem, som i virkeligheden er krumtappen i det danske sundhedsvæsen: sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne, lægerne, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikerne, dem alle sammen, som har båret os igennem denne pandemi, siger Jan Mainz, direktør for patientforløb og kvalitet i psykiatrien.

Potentiale til spredning

I de fem første måneder i 2020 gennemførte det psykosociale beredskab 81 individuelle forløb og 28 gruppeforløb med sundhedspersonale i regionen. Flertallet undgik sygemeldinger, selvom der har været tale om mere intense reaktioner end det gennemsnitlige stressforløb. 

I selskabets begrundelse lyder det bl.a.:

”Jeres initiativ til at etablere et psykosocialt beredskab begyndte allerede i den første fase af covid-19 i marts 2020 og har vist, hvordan kan ydes en enestående og vigtig hjælp i krisesituationer. En hjælp, som også kan bringes i anvendelse i andre belastende situationer, og som dermed har potentiale til spredning i det danske sundhedsvæsen og internationalt. Det har stor betydning for patienter, borgere og pårørende, at sundhedsvæsnet under en krise formår at sætte patientsikkerheden i fokus samtidig med at håndtere personalets arbejdsmiljø."

ibs