dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ledere skal ikke være skrivebordsledere i ny fælles syge- og hjemmepleje

Sygeplejen og Hjemmeplejen i Odsherred bliver til Den samlede syge- og hjemmepleje. Sammenlægningen skal styrke det faglige samarbejde, skabe de bedste borgerforløb og øge medarbejdernes arbejdsglæde.
21. AUG 2021 12.00

ODSHERRED: Til oktober bliver sammenlægningen af sygeplejen og hjemmeplejen en realitet i Odsherred. Den nye enhed med navnet Den samlede syge- og hjemmepleje skulle efter planen være oprettet 1. marts 2021, men blev udsat pga. corona. Det fremgår af en orientering til Social- og Forebyggelsesudvalget onsdag. Sammenlægningen skal effektivisere området og skabe bedre borgerforløb gennem et styrket fagligt samarbejde, der også sigter til at øge medarbejdernes arbejdsglæde. 

Social- og Forebyggelsesudvalget vedtog 16. maj 2018 en handleplan for genopretning af Hjemmeplejen og Sygeplejen efter flere år med budgetoverskridelser. Et centralt led i handleplanen var at samle syge- og hjemmeplejen i en fælles enhed, og med hjælp fra en analyse udarbejdet af Deloitte i 2019 er arbejdet med tilrettelæggelsen af sammenlægningen tilvejebragt.

Færre distrikter, flere ledere

Med sammenlægningen bliver sygeplejens nuværende tre distrikter og hjemmeplejens fire distrikter til tre nye fællesdistrikter med i alt 15 teams med tværgående faglighed. Hvert team skal således bestå af 8-10 sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Omlægningen får ikke betydning for antallet af udførende medarbejdere, men den nye struktur betyder, at der i stedet for fem ledere nu bliver syv ledere. Det er valgt for at mindske antallet af medarbejdere, hver leder har ansvar for fra i dag 40-50 medarbejdere til ca. 30. 

- Man kunne sige, hvorfor ikke de varme hænder i stedet for flere ledere? Og der måtte meget gerne være flere medarbejdere, men vi har lyttet til ledelseskommissionens anbefaling og valgt at styrke den faglige ledelse. Ikke for at styre mere, men for at kunne tilrettelægge arbejdet bedre, siger centerchef for omsorg og sundhed i Odsherred Rikke Kragh Iversen til DK Nyt.

Hun understreger, at der ikke er tale om "skrivebordsledere", men faglige ledere som selv har en stor grad af borgerkontakt, og som giver faglig sparring til medarbejderne. Med den nye organisering skal der også gives mere ansvar ud i de enkelte teams, og det skal koordineres.

Trivsel og effektivisering

Der har ifølge centerchefen tidligere været problemer med at udnytte de faglige ressourcer optimalt, og nogle medarbejdere oplever ikke, at deres kompetencer bliver udnyttet tilstrækkeligt. Derfor er et af målene med den nye struktur også at øge medarbejdernes trivsel og motivation ved at give dem et større medansvar og mulighed for at bruge deres faglighed.

Derudover er der også økonomiske gevinster at hente, ved at Den samlede syge- og hjemmepleje ikke kører ud til den samme borger lige så mange gange som i dag.

- Vi forventer en effektivisering af vores brug af ressourcer på bl.a. vejtid og på antallet af besøg. Hvor der måske før kom en sygeplejerske, en assistent og en hjælper i hjemmet forskudt af hinanden, bliver det muligt, at man kan tage sammen ud og hjælpe hinanden, fx som sygeplejerske og  assistent eller hjælper. Men det afhænger helt af kompleksiteten af opgaven. Kompetencerne følger opgaven, siger Rikke Kragh Iversen.

Forhåbningen er, at teamstrukturen gør det nemmere at justere og koordinere, hvordan man kan løse opgaverne på tværs, så borgeren forhåbentlig oplever, at der kommer færre i hjemmet.