DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Hjerteløberudkald med respons stiger markant

KORT NYT9. MAR 2021 15.06

NORDJYLLAND: Mange steder i landet er man en del af den såkaldte hjerteløberordning, som skal sikre, at persner, der rammes af hjertestop, hurtigt kan få hjælp. Og siden Region Nordjylland tilsluttede sig ordningen, er andelen af udkald, hvor det er muligt at alarmere frivillige til hjertestop, steget fra 39 til 90 pct., skriver Beredskabsinfo.dk.

Det sidste år har de frivillige været kaldt ud 488 gange, men i en fjerdedel af tilfældene er to forskellige frivillig-ordninger blevet aktiveret samtidig. Det har skabt trafikkaos og faktisk gjort det svært for ambulancen at komme til, da flere frivillige er kommet i bil også.

Der er over 8.700 hjerteløbere i regionen samt 1.500 frivillige, der er tilknyttet de to andre ordninger. Dermed har regionen nu over 10.000 frivillige i det præhospitale beredskab.

ibs