DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Andelen af svarpersoner, der vurderes at være smittet, pr. uge. Fra uge 31 til 32 falder kurven i alle regioner undtagen Hovedstaden, selv om smitten reelt steg.
Foto: Statens Serum Institut

Covidmeter tror, at smitten er faldende

Målemetode, hvor borgerne selv skal indrapportere symptomer på covid-19, har ikke fanget de seneste ugers stigning.
14. AUG 2020 9.07
TEMA: Corona

Antallet af nye smittede i Danmark er steget de seneste uger - senest fra 494 i uge 31 til 756 i sidste uge, uge 32, ifølge tal fra Statens Serum Institut.

Men ser man på instituttets såkaldte Covidmeter, hvor borgere frivilligt hver uge indberetter symptomer på covid-19, er antallet af syge tværtimod faldet. Også i Region Midtjylland, hvor smittetallet ellers steg kraftigt i Silkeborg og især i Aarhus.

- Jeg kan godt se, at covidmetret ikke rigtig har haft kraft nok til at fange det, der sker. Nogle af de ting, der foregår, er jo ret lokale, og vores dækning er måske ikke finmasket nok, erkender afsnitsleder Steen Ethelberg fra seruminstituttet.

- Vi har jo en drøm om at nå op på flere end de godt  50.000 personer, der indgår. Hvis en kvart million brugte det i stedet for, ville vi have større mulighed for at fange lokale hændelser, tilføjer han.

Skæv profil

Et problem kan også  være  profilen på dem, der har valgt at tilmelde sig covidmetret. Der er flere kvinder end mænd og en stor overvægt i aldersgrupperne mellem 40 og 70 år blandt deltagerne. Til gengæld har en stor del af de smittede de seneste uger været under 40 år og flest mænd.

Antal personer, der har besvaret de ugentlige spørgsmål, fordelt på køn og alder. Kilde: SSI

 

Unge under 18 år kan slet ikke deltage i covidmetret. Desuden er det uvist, om borgere fra etniske minoriteter har tilmeldt sig i samme omfang som andre.

- Vi ved, at noget af smitten har floreret i familier af anden etnisk herkomst end dansk. For at opfange det skal vi have en del af dem med i covidmetret, og det har vi tilsyneladende ikke, konstaterer Steen Ethelberg.

Tilslutning er dalet

Da covidmetret blev lanceret i starten af april, tilmeldte 45.000 sig i løbet af det første døgn. Midt i juni havde knap 129.000 tilmeldt sig, hvoraf godt 90.000 svarede regelmæssigt. Nu er det tal altså faldet til lidt over 50.000.

Steen Ethelberg understreger, at meningen med covidmetret aldrig har været at finde lokale smittekæder, men at forsøge at fange det generelle billede.

- Men overordnet er vi på lidt for få bidragsydere. Vi vil gerne nå op på fem gange så mange, siger han. 

Deltagere i covidmetret svarer hver uge på tre spørgsmål: Om de har følt sig syge, om de har været sammen med nogen, der var testet positiv, og om de selv er blevet testet. Alt efter svar kan de blive bedt om at svare på uddybende spørgsmål.

Covidmetret opdateres hver torsdag og kan findes her.