Rebild vil involvere borgere i bæredygtig udvikling

Rebild Kommune inviterer borgerne med i et rådgivende udvalg, der skal arbejde med bæredygtig udvikling og FN's verdensmål.

REBILD: Rebild Kommune inviterer nu borgerne med i et rådgivende udvalg, der skal arbejde med bæredygtig udvikling. Og det skal give borgerne mulighed på at få reel indflydelse på det kommunale beslutningsveje, når det handler til miljø, klima, sundhed, uddannelse og bæredygtig udvikling af byer og lokalsamfund. 

Er man med i udvalget skal man råde og inspirere byrådet, og vise hvordan kommunen aktivt kan inddrage borgerne i den bæredygtige udvikling, skriver kommunen.

- Vores erfaringer med at inddrage borgere i et rådgivende udvalg som dette er gode. Vi gjorde det i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen for Støvring og det giver noget. Der kommer andre øjne og perspektiver på tingene. Det bliver vedkommende, konkret og kommer tæt på. Tæt på hverdagen. Derfor har vi valgt at gøre det igen. Vi vil borgerinddragelse i Rebild Kommune og det her, er en af måderne vi gør det på, siger borgmester Leon Sebbelin (R).

Plads til ni borgere
Det er planen, at udvalget kommer til at bestå af 15 medlemmer udpeget af byrådet. Seks byråds-medlemmer (en fra hver af de politiske grupper) og ni borgere. Der er altså ni pladser i udvalget som interesserede borgere kan byde ind på.

- Vi annoncerer netop nu i lokalavisen og på kommunens Facebook-side for at gøre borgerne opmærksomme på initiativet, og så håber vi på at få en masse ansøgninger fra interesserede borgere, fortæller Leon Sebbelin.

I september 2019 udpeger byrådet medlemmerne og arbejdet starter i oktober 2019. Arbejdet forventes afsluttet til sommerferien 2020, og derefter behandler byrådet udvalgets resultater.

MG

Fakta om § 17 stk. 4

  • Et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for byrådet, økonomiudvalget eller et af de øvrige politiske udvalg.
  • Navnet refererer til den paragraf i Styrelsesloven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg, hvor man kan invitere eksterne parter med.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard