Samme godtgørelse for cykling som ved bilkørsel

KORT NYT28. SEP 2016 15.06

RANDERS: I den netop indgåede budgetaftale mellem Venstre og Dansk Folkeparti i Randers Kommune er det vedtaget, at kommunens ansatte, der er cyklister, nu får den samme godtgørelse, som bilisterne gør.

Bag forslaget står Jens Peter Hansen (V), der allerede i 2010 forsøgte sig med samme forslag uden held. Dengang som i dag vil han rette op på den store forskel på satserne. Jens Peter Hansen argumenterede både med klima og sundhed og undrede sig over, at systemet belønner at tage bilen frem for cyklen.

I budgetaftalen hedder det: 'Forligspartierne anerkender de økonomiske, miljømæssige og trængselsmæssige fordele ved at borgerne vælger cyklen. Randers har tidligere med succes gennemført en række cykelprojekter, der fik borgerne til at cykle mere. Fravær af Den Nationale Cykelpulje har som konsekvens, at der ikke afsættes midler til fremme af cykling i indeværende budget. Dog ønsker forligspartierne at sende et signal om, at cyklen bør vælges ved kortere afstande. Derfor tilbydes kommunens ansatte samme godtgørelse for tjenestemæssig kørsel på cykel som de får ved kørsel i bil, idet godtgørelsen hermed opgøres som almindelig skattepligtig lønindkomst.'

pv

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard