dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Kommunen havde gjort nok:
Skolelærer fik ikke medhold i Ligebehandlingsnævnet

Kommunen levede op til sin tilpasningsforpligtigelse inden fyring af folkeskolelærer, der derfor ikke får Ligebehandlingsnævnets medhold.

En folkeskolelærer, der led af adhd og asperger, blev i 2018 afskediget som følge af sit sygefravær. Derfor klagede hun til Ligebehandlingsnævnet. Men nævnet gav kommunen medhold, da der ifølge nævnet var gjort nok for at tage hensyn til læreren.

Skolen havde taget forskellige skånehensyn, men læreren mente ikke, at det var tilstrækkeligt. Bl.a. forsøgte kommunens jobcenter at få bevilliget klager et fleksjob, så hun skulle i praktik et andet sted. Hun ønskede ikke at gå ned i løn og arbejdstid i forbindelse med konstateringen af, at hun ikke kunne arbejde på fuld tid.

I mange år klarede klager sig uden problemer, men på grund af sine funktionsnedsættelser udviklede der sig forskellige samarbejdsrelaterede problemstillinger i forhold til kollegerne, og dem blev der ifølge klager ikke taget tilstrækkeligt hånd om.

Læreren følte sig mobbet i sit team, som til gengæld beskrev hendes store humørsving pga. diagnoserne, hvilke også førte til flere samtaler, sygemeldinger og skånehensyn. Klageren selv udtrykte også, at hun var bange for at gøre noget forkert over for kollegerne og havde for lidt tålmodighed over for børnene

Klager havde selv givet udtryk for kun at kunne arbejde 50 pct. af sin arbejdetid, men afslog, da kommunen tilbød hende at gå ned fra 37 til 19 timer. Det er blandt andet dette, Ligebehandlingsnævnet lægger til grund for sin afgørelse og vurderer, at kommunen har levet op til sin tilpasningsforpligtigelse.

Se hele afgørelsen her. 

ibs