DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Sjællandsk IT-løsning der hjælper kronisk syge eksporteres til EU og Canada

NærKlinikken i Odsherred har haft så gode resultater med hjemmemonitorering, at klinikken nu danner forbillede for projektet SMILE, der skal overføre metoderne klinikken til Holland, Norge og Canada.
4. MAJ 2021 14.00

NærKlinikken i Odsherred har haft succes med et hjemmemonitorering system, hvor kronisk syge selv måler deres helbredstilstand og har kontakt til en sygeplejerske elle læge på klinikken via en tablet.  

De hidtidige resultater viser, at NærKlinikkens patienter får det bedre og er mere trygge. Antallet af kontrolbesøg på forskellige hospitaler, og en væsentlig del af akutindlæggelser kan ligeledes undgås.

De resultater har opnået international opmærksomhed, og således skal erfaringer fra NærKlinikken danne baggrund for et nyt EU-projekt – Smart Inclusive Living Environments, SMILE. Projektet skal overføre metoderne fra NærKlinikken til Holland, Norge og Canada og udvikle nye digitale metoder til at understøtte de kronisk syge borgeres liv i eget hjem.

-  I NærKlinikken er vi kommet langt med at bruge it-løsninger til at understøtte den helt målrettede, personlige behandling. Det er godt, at EU har fået øje på det, siger Mahad Huniche, direktør i Region Sjællands afdeling for Data og udviklingsstøtte.

Kronisk syge står for halvdelen af den offentlige sundhedsprojekt

Cirka fem procent af danskerne har en svær kronisk sygdom, men selvom gruppen er lille, bruger den omkring halvdelen af det samlede offentlige sundhedsbudget.

- Denne skævhed er desværre voksende, og det er derfor en af de største trusler imod det eksisterende sundhedsvæseners bæredygtighed i hele den vestlige verden, siger Mahad Huniche.

Sundhedstjenestemodellen fra NærKlinikken nu skal afprøves og udbredes til EU og Canada i SMILE-projektet over de næste tre år, samtidig med at partnerne udvikler ny teknologi, der videreudvikler Nærklinikken.

amp