dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Kolding konverterer ledige til sosu-aspiranter

Opkvalificeringsforløb har indtil videre sendt halvdelen af deltagerne videre til sosu-uddannelsen.

KOLDING: Et samarbejde mellem Jobcenter Kolding, Social og Sundhedsskolen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen er godt i gang med at bidrage til at få tiltrukket og uddannet nogle af de 41.001 sosu-medarbejdere, som FOA i en prognose estimerer, at der vil skulle tiltrækkes til området frem mod 2040 på tværs af landets kommuner. 

Branchens mangel på arbejdskraft har fået kommunen til at tænke i nye baner, og det har vist sig at virke. Jobcentret tilbyder et tre måneders opkvalificeringsforløb til ledige, som består af tre AMU-kurser, der gør deltagerne i stand til at varetage ufaglært beskæftigelse i branchen eller blive faglært på Social- og Sundhedsskolen.

Her kan de, der er i målgruppen til uddannelsesløft og voksenlærlingordningen tage grundforløbet på 110 pct. dagpengesats og få voksenlærlingeløn under grundforløbet.

30 af de i alt 60 personer, der har gennemført et af de foreløbigt tre første forløb har valgt at gå videre til grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen, fortæller Christian Aagaard, der er uddannelseskoordinator ved Jobcenter Kolding. Han betegner det som en succes og fremhæver, at det, der gør projektet unikt, er, at der er en meget stor jobsikkerhed i kommunen efterfølgende.

- Vi kan næsten lægge hånden på kogepladen og love både elevplads og beskæftigelse, siger han til DK Nyt.

Fastholdelse er kommunens ansvar

Via sit arbejde på jobcentret møder Christian Aagaard også ledige, der har forladt branchen. Her er det typiske billede, at det er ældre medarbejdere, som er fysisk nedslidte. Det, mener han, de nye sosuer i højere grad vil kunne undgå. Hjælpemidler og udvikling af velfærdsteknologi gør det lettere at være social- og sundhedsmedarbejder i dag, så det handler i lige så høj grad om imagepleje og om at være en attraktiv arbejdsplads, mener han.

- Når de går i uddannelse, slipper vi dem. Så er de ude af vores hænder som jobcenter, og så ligger den hos kommunen. Det er dem, der skal fastholde dem, siger Christian Aagaard.

Forløbene på jobcentret kan være med til at fange de lediges interesse og spore dem ind på, om sundhedsområdet er noget for dem. Herefter håber Christian Aagaard, at de bliver fastholdt i de valg, de har truffet.