DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

København vil være verdens mest aktive storby

Bedre vilkår for ældre og udsatte skal få København helt i top, når det kommer til idræt.

KØBENHAVN: København har indgået et samarbejde med DGI og DIF, som skal gøre kommunen til den mest aktive storby i verden. Det skal blandt andet få ældre og sårbare til at indgå i de fællesskaber, som idræt skaber. 

Aftalen ”Verdensby i bevægelse” giver mulighed for flere idrætsfaciliteter, hvor københavnerne kan mødes og være fysisk aktive sammen på tværs af alder og kultur. Der bliver også mulighed for udsatte voksne for at få økonomisk hjælp til at betale kontingent i den lokale idrætsforening. Og samarbejdet mellem frivillige, foreninger og boligselskaber forbedres, så beboerne i udsatte byområder nemmere kan blive en del af foreningslivet. Det oplyser kommunen.

- Her overvinder vi i fællesskab mange af de udfordringer, vi som samfund står overfor - fx ensomhed, ulighed i sundhed og fejlslagen integration. Denne aftale baner vej for, at endnu flere københavnere kan blive en del af fællesskabet, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Aftalen skal også bane vejen for faciliteter, der udnytter byens rum på nye måder og følger  befolkningsudviklingen. Det kan være fx 11-mandsbaner i nye byudviklingsområder eller udendørs træningsredskaber i den lokale park. Idrættens organisationer og lokale foreninger vil fremover også blive involveret mere i arbejdet med at skabe liv og aktivitet i nye byområder.

  • Samarbejdsaftalen ”Verdensby i bevægelse” er forhandlet på plads af Københavns Kommunens syv borgmestre og DGI og DIF på et møde den 9. februar 2021. Dermed dækker aftalen alle kommunens syv forvaltninger og den vil løbe frem til 2024.
  • Aftalen bygger videre på de allerede eksisterende samarbejder mellem Københavns Kommune og DIF og DGI på bl.a. børne- og ungeområdet.
  • Aftalen ventes politisk vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget samt Københavns Borgerrepræsentation i løbet af foråret.
  • Aftaleparterne skal sammen finde finansiering til de konkrete initiativer, som er beskrevet i aftalen. Det kan blandt andet ske i Københavns Kommunes budgetforhandlinger, eller ved at idrætsorganisationerne afsætter midler eller via fælles fondsansøgninger.

ibs