DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

KL i aftale om kvikteststrategi:
Plejecentre skal kviktest-prioriteres de næste 14 dage

Sundhedsministeriet, KL, regionerne og Justitsministeriet er blevet enige om, at plejehjem skal prioriteres, når det kommer til kviktestkapaciteten de næste 14 dage.

De næste 14 dage er plejecentre førsteprioritet, når det kommer til kviktest. I perioden skal plejecentre som udgangspunkt testes med kviktest de dage, hvor der ikke PCR-testes, oplyser KL. Det kommer dog til at betyde mindre testkapacitet med kviktests i fx daginstitutioner.

Det skal sikre, at den mobile kviktestkapacitet udnyttes bedst muligt, lyder det fra aftaleparterne. Fra februar vil den være på op til 60.000 daglige test, og omfanget af testningen på plejecentre vil blive reduceret i takt med, at de ældre beboere får deres vaccination.

- Kommunerne har efterlyst en prioritering af testkapaciteten, og derfor er vi glade for, at vi nu har noget at gå efter. Det er afgørende, at medarbejdere og borgere kan føle sig trygge, og at vi passer godt på de mest udsatte borgere. Nu vil vi intensivere testarbejdet på plejehjemmene frem til, at vaccinationerne virker fuldt ud. Og herefter vil vi så kunne brede kviktest ud til flere medarbejdere, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

Ny arbejdsdeling

I den nye strategi er der udarbejdet en arbejdsling, hvor hver kommune får en kvote kviktest, mens regionen skal meddele kommunernes kvoter til leverandørerne, som skal sørge for levering af kvoterne. Det er kommuner og leverandører, der aftaler direkte hvilke konkrete ruter og til hvilke institutioner, der skal køres i kommunen.

Kviktestene skal supplere den i forvejen brede PCR-testindsats i regi af TestCenter Danmark. Kviktestenes styrke er bl.a., at de giver svar på meget kort tid, hvilket gør det muligt at bryde flere smittekæder, når kviktest bruges rigtigt. Deres svaghed er, at resultatet ikke er lige så sikkert som PCR-testenes.

- Vi har sikret kapacitet til fortsat at teste i alt 100.000 om dagen med kviktest, så danskerne nemt kan blive testet. Især for at opnå større tryghed for dem, der går på arbejde hver dag og udsætter sig selv for en betydelig smitterisiko - mange af dem for at passe og pleje andre. Hovedparten af kviktest-stederne er nu mobile, så de kan komme ud, hvor der er brug for dem. Med kapacitet til 60.000 mobile tests hver dag kan vi komme ud og hjælpe til med at bryde smittekæderne, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

eo