DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nyt nationalt forskningsprojekt skal kaste lys over senfølger hos børn

Et nyt forskningsprojekt vil nu undersøge hyppigheden, typer og varigheden af senfølger blandt de ca. 45.000 danske børn, der hidtil er testet positive for covid-19.
19. MAR 2021 13.15

Senfølger hos børn, der har haft covid-19, er et underbelyst område. Det skal, hvad Luise Borch, forskningsansvarlig afdelingslæge på Børn og Unge Afdelingen ved Hospitalsenheden Vest, kalder verdens største studie om senfølger hos børn, nu kaste lys over.

Voksne har beskrevet senfølgerne som som træthed, koncentrationsproblemer, hovedpine og vejrtrækningsbesvær, men på verdensplan foreligger kun enkelte studier om senfølger hos børn, og disse studier er med meget få patienter. Det vil et nyt stort nationalt forskningsprojekt fra Hospitalsenheden Vest nu råde bod på.

Projektet skal undersøge senfølger hos alle danske børn, som har været testet positive for covid-19.

- Det drejer sig om ca. 45.000 børn. Og det gør, så vidt vi ved, vores studie til verdens største videnskabelige undersøgelse om COVID-19-senfølger hos børn – i hvert fald set i forhold til de videnskabelige studier, der aktuelt er publiceret inden for emnet, siger Luise Borch.

Projektet indhenter sin viden via en spørgeskemaundersøgelse blandt børn, der har været testet positive, og udover senfølger skal projektet også belyse de symptomer, børnene har oplevet under selve infektionen med coronavirus.

Om projektet

Studietype: Spørgeskemaundersøgelse om symptomer og senfølger af COVID-19-infektion hos alle børn i alderen 0-17 år, som har været testet positive for COVID-19 (ca. 45.000 personer). Spørgeskemaet sendes via e-boks til forældrene, hvis børnene er under 15 år, og til de unge selv hvis de er over 15 år.

  • Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om:
    barnets køn og alder
  • kroniske lidelser
  • dagligt medicinindtag
  • symptomer på covid-19 og hvor længe barnet havde symptomer
  • indlæggelse pga. covid-19
  • symptomer og varighed af senfølger

Kilde: Region Midtjylland

ibs