DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Mindst 85 ansatte på plejehjem testet positiv i sidste uge

14 beboere blev konstateret smittet, og syv beboere døde med covid-19 i sidste uge.

Landets plejehjem kæmper en hård kamp for at holde covid-19 fra døren, men det lykkes ikke altid.

I sidste uge blev mindst 85 ansatte på landets plejehjem testet positiv, viser en ugentlig opgørelse fra Statens Serum Institut.

De 85 fordeler sig med 62 ansatte uden autorisation, fx sosuhjælpere, køkken- og rengøring, 16 sosuassistenter, seks sygeplejersker og 1-4 med en anden autorisation, fx fysio- eller ergoterapeuter (af diskretionshensyn opgøres alle tal under fem som 1-4).

14 beboere smittet

Frygten er naturligvis, at smitten går videre til beboerne, som typisk er i risikogruppen. Sidste uge blev 14 beboere testet positiv, hvilket er nogenlunde på niveau med de seneste to uger.

I september tog tallene et hop og kulminerede i uge 39 med 21 smittede beboere på en uge, efter at der sommeren over havde været højst fem smittede pr. uge.

Syv plejehjemsbeboere døde sidste uge, mens de var smittet med covid-19. Det er det højeste antal siden først i maj. Man kan gætte på, at det hænger sammen med det store antal nysmittede beboere for en måned siden.

De 14 nysmittede beboere i denne uge bor på i alt otte plejehjem, heraf tre i Nordjylland, to i Midtjylland, to i Hovedstaden samt ét i Region Sjælland.

Set over hele coronakrisen er det ellers i Region Hovedstaden, at flest plejehjem har haft smittede beboere, nemlig 81, efterfulgt af 28 plejehjem i Region Sjælland.

25 ansatte i hjemmeplejen

I hjemmeplejen, som har tæt kontakt med hjemmeboende ældre og andre sårbare, blev mindst 26 medarbejdere testet positiv i sidste uge, viser opgørelsen også. Det er fordelt på 19 uden autorisation, fem sosu-assistenter, 1-4 sygeplejersker og 1-4 andre autoriserede.

Næstefter børn under seks år, som mest sjældent bliver smittet, er de ældre fra 80 år og opefter den aldersgruppe, hvor forholdsvis færrest testes positiv. Sådan har det været siden foråret, da den ældste aldersgruppe var den hårdest ramte.

De 13-19-årige er for øjeblikket den aldersgruppe, hvor den største andel bliver smittet, efterfulgt af de 20-39-årige.

Kommuner, som er særligt hårdt ramt af pandemien, før løbende påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på plejehjem, typisk i form af udendørs besøg og/eller begrænsninger på antal gæster. Plejehjem med smittede bliver typisk pålagt at indføre egentlige besøgsforbud.

Derimod kan man ikke forhindre beboere i at forlade plejehjemmet, da det vil være en ulovlig frihedsberøvelse.