DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Kritiske overlæger indkaldt til tjenstlig samtale
Ledende overlæge Mahican Gielen er blevet indkaldt til tjenstlig samtale og frygter fyring.
Foto: Regionshospitalet Randers

Kritiske overlæger indkaldt til tjenstlig samtale

To overlæger, som har kritiseret Region Midtjyllands håndtering af Ulrich Fredbergs fyring, risikerer selv at blive fyret.

MIDTJYLLAND: Fyringen af ledende overlæge Ulrich Fredberg på Regionshospital Silkeborg i foråret gav anledning til store protester blandt kollegerne. Nu risikerer to af kritikerne også at blive fyret.

En af dem er Mahican Gielen, som tidligere har arbejdet sammen med Ulrich Fredberg i Silkeborg, og som nu er ledende overlæge på Røntgen og Skanning i Randers.

Hun er indkaldt til tjenstlig samtale i denne uge 'med henblik på en omplacering', skriver Midtjyllands Avis. Ledelsens begrundelse er ifølge avisen, at hun ikke magter ledelsesopgaven. Selv mener hun, at problemet er hendes åbenlyse kritik.

Den anden er narkoseoverlæge på Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg, Søren Søndergaard. Han er indkaldt til tjenstlig samtale på mandag med henblik på eventuel afskedigelse, skriver Midtjyllands Avis.

Ifølge avisen er han 'en af flere medarbejdere i hospitalsvæsenet i Region Midtjylland, som i disse dage indkaldes til samtaler'.

Det handler striden om:

Diagnostisk Center i Silkeborg har i en årrække tilbudt lavdosis-scanning som et bedre alternativ til røntgen, hvis der var en meget lille mistanke om lungekræft.

I 2019 ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne, så der skal bruges fuld CT-scanning ved enhver mistanke om lungekræft, også når den er minimal.

Ledende overlæge i Silkeborg Ulrich Fredberg, som også sidder i regionsrådet for Venstre, afviste at ændre praksis, da han var uenig. Derfor - og på grund af samarbejdsproblemer - blev han fyret i foråret.

Siden viste det sig, at også Region Hovedstaden havde undladt at ændre praksis.

Et problem er, at centret i Silkeborg aldrig nåede at fremlægge forskning, der kunne underbygge, at lavdosis-scanning er bedre. Sundhedsstyrelsen har i juni påtaget sig at få undersøgt, om der er dokumentation for at  bruge lavdosis CT.

 

69-årige Søren Søndergaard har i foråret ifølge avisen sendt en række mails med sarkastiske spørgsmål til hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt med overskrifter som 'Stadig undren over hospitalsledelsens integritet' og 'Gå dog af'. For nylig har han anmeldt hospitalsledelsen til Folketingets Ombudsmand.  

Advaret mod kritik

Mahican Gielen gik i foråret kraftigt i brechen for Ulrich Fredberg og anvendelsen af lavdosis-scanninger. Det fik flere til at advare hende om risikoen for selv at blive fyret, fortalte hun blandt andet i et brev til regionsrådets medlemmer i maj.

'Det går alt sammen i retning af, at jeg skal passe på med, hvad jeg siger. 'Du risikerer at miste dit job. De kan gøre det samme ved dig, som de har gjort med Ulrich'. Der er faktisk også nogen, der siger: 'Jeg bakker også op om sagen, men jeg tør ikke sige noget'. Man kan ikke undgå at blive nervøs, når så mange siger det til dig. Samtidig mener jeg ikke, at jeg har sagt noget, der er særlig farligt', skrev hun ifølge DR til regionsrådet.

I et indlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift kritiserede hun blandt andet sygehusledelsen og tilføjede: 'Hele sagen gør mig dog bekymret om, hvorvidt man skal passe på med sin kritik, og hvem man kan kritisere'.

Også siden har hun deltaget i debatten om lavdosis-scanninger, og senest har hun ifølge Dagens Medicin gjort opmærksom på, at 59 af 94 henvisninger til røntgen på hendes arbejdsplads i Randers efter hendes vurdering i stedet burde have været til fuld CT-scanning, hvis man skulle følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Trivsel ligger pænt

Under regionsrådets møde i sidste uge begyndte Venstres Jørgen Winther at citere fra et Facebook-opslag fra Mahican Gielen, hvor hun fortalte, at hun var på vej til at blive fyret. Han blev dog afbrudt af regionsrådsformand Anders Kühnau (S), som understregede, at konkrete personalesager ikke kan diskuteres på et offentligt møde.

Det skete under drøftelse af et punkt, som handlede om den seneste trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering. Den viser, at Region Midtjylland ligger pænt i forhold til de øvrige regioner. 

Ulrich Fredberg (V) mente dog, at undersøgelsen primært viser, hvordan medarbejderne har det indbyrdes og med deres nærmeste ledelse.

- Det betyder ikke, at der ikke er problemer med den overordnede management by fear-ledelse her i regionen. Der er alt for mange, som indkaldes til tjenstlige samtaler og fritstillinger, hvis de bruger deres ytringsfrihed. Jeg kunne ønske, der også var spørgsmål om, hvad man synes om den overordnede ledelse, sagde han.

Han henviste til, at en rundspørge blandt regionens læger foretaget af Dagens Medicin nåede frem til, at et flertal mente, der generelt var problemer med lægers ret til at ytre sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads.

Anders Kühnau glædede sig derimod over trivselsmålingen og afviste, at der findes nogen management by fear-kultur i regionen.

Uenighed hos Venstre

Mødet afslørede endnu en gang, at der er interne nuancer i holdningen til sagen hos Venstre.

Mens Fredberg og Winther var kritiske, glædede gruppeformand Carsten Kissmeeyer sig over målingen, som var bedre, end han havde frygtet.

- Jeg har ikke noget problem med, at folk udtaler sig, men man er nødt til at respektere det hierarki, man  indgår i. Ytringsfrihed er også noget, man skal bruge med respekt. Den fordrer, at man bruger den sådan, at man ikke kortslutter andre processer, sagde han.

Efterfølgende har også formanden for Venstres  vælgerforening i Silkeborg, Poul Berggreen, i et læserbrev Midtjyllands Avis med titlen 'Ytringsfriheden lider igen et knæk i regionen' kritiseret regionens ledelse.