DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kontakttal under 1 for første gang længe

Epidemien er let aftagende med fald i kontakttallet fra 1,1 til 0,9.
10. NOV 2020 14.36
TEMA: Corona

Kontakttallet for coronasmitten er faldet fra 1,1 til 0,9, hvorfor epidemien er let faldende. Et kontakttal på 1,0 svarer til, at hver smittet smitter én anden, mens tal større end 1,0 betyder, at epidemien vokser i omfang, og lavere tal at den er aftagende.

Alligevel er der nu for første gang siden foråret over 200 indlagte med coronavirus. Ifølge Statens Serum Institut er antallet 211, men dog stadig langt lavere, end da det toppede i slutningen af marts og i starten af april, da der var over 500 indlagte.

Tirsdagens tal er 15 højere end mandagens, men det dækker over 42 nye indlagte og 27 udskrevne. Af de 211 indlagte er 33 på intensivafdeling og 21 af dem tillige i respirator, for begge tals vedkommende uændret i forhold til i går. Der er desuden registreret yderligere tre dødsfald, så det samlede antale dødsfald med coronasmitte nu er 750.

Langt flere test nu

Over det seneste døgn er der konstateret 1.066 tilfælde af coronavirus i Danmark. Der er kommet svar på 82.162 prøver, svarende til, at 1,3 pct. af prøverne har indeholdt coronasmitte.

Antallet er det højeste siden fredag, da der blev konstateret 1.427 tilfælde, det hidtil højeste antal. Det skal ses under indtryk af, at der nu testes langt mere end i starten af epidemien.

Siden slutningen af oktober er der blevet foretaget over 50.000 coronatest om dagen. Statens Serum Institut har tidligere anslået, at der ville have været mellem 2.000 og 3.000 daglige smittetilfælde, hvis man havde foretaget samme mængde test i starten af april.