DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kirurgi i Viborg skærer markant i affaldsmængden

KORT NYT10. MAR 2021 7.25

MIDTJYLLAND: Med helt målrettede indsatser har Kirurgis sengeafsnit på Regionshospitalet Viborg skåret markant i både sit daglige affald og det kliniske affald. Det et reduceret med henholdsvis 38 pct. og 35 pct.

Nye vaner på afdelingen har været den drivende faktor, som blandt andet helt lavpraktisk har budt på glasglas istedet for plastickrus, antallet af skraldeposer er reduceret, brugen af lejepapir minimeret, og genanvendeligt materiale sorteres nu i højere grad fra i affaldsrummene.

Såkaldt risikoaffald er også blevet reduceret markant. Den 35 pct. store reduktion betaler sig både miljømæssigt og økonomisk. Det kliniske risikoaffald koster nemlig cirka 3,5 gange mere at bortskaffe og skal køres til forbrænding ved højere temperaturer end almindelig dagrenovation. På Kirurgi kan det fx tælle vævsvæsker, patologisk materiale, medicinrester eller andet affald, som kan indeholde rester af medicin og derfor ikke bare må smides i den almindelige skraldespand, oplyser regionen.

ibs