DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Antal mulige udbrud på grundskoler pr. region fordelt på ugen for udbruddets begyndelse. De stiplede linjer skyldes, at tallene kan vise sig at være højere, når nye smittetilfælde registreres.
Foto: Statens Serum Institut

Hver syvende skole har nu smittede elever

317 skoler har haft et muligt udbrud af covid-19 de seneste to uger. Det er lidt færre end sidste uge.

Der er travlt rundt om på landets skoler med at sende elever hjem til test, når en elev viser sig at være smittet.

317 skoler har, hvad Statens Serum Institut definerer som et igangværende muligt udbrud. Det betyder, at tre eller flere elever fra samme trin (indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasse eller efterskole) har fået påvist covid-19 inden for to uger, og at mindst en af dem har fået det positive testsvar i løbet af de seneste to uger.

Det viser tal fra Statens Serum Institut, som blev offentliggjort i går.

De 317 skoler svarer til 13 pct. af landets skoler, og af dem er de 122 (fem pct. af landets skoler) mulige udbrud startet inden for de seneste to uger, mens resten har været i gang i længere tid.

Faldende tal

Tallene er en smule lavere end sidste uge, da 234 skoler havde igangværende mulige udbrud. Kurverne for de enkelte regioner, som ses øverst i artiklen, viser da også, at tallene er faldet de seneste uger. Især i Hovedstaden, hvor over 70 skoler var ramt sidst i oktober.

Dengang var det især udskolingen, der var plaget af corona, mens udskoling, mellemtrin og indskoling nu ligger på nogenlunde samme niveau.

Tallene siger ikke noget om, hvorvidt eleverne er smittet på skolen eller andre steder. 

For en uge siden fastslog seruminstituttet i en fokusrapport, at 14 pct. af landets skoler har haft et muligt udbrud siden sommerferien, men at det har berørt under en pct. af eleverne. 

Instituttet advarer om, at sammenligning på tværs af regionerne kan være misvisende, fordi der kan være forskel på skolestørrelser.