DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
For mange psykisk syge bliver udsat for tvang
er er stadig for mange, der bliver udsat for tvang i psykiatrien, konkluderer Sundhedsstyrelsen på baggrund af en ny opgørelse. (Genrefoto).
Foto: Ólafur Steinar Gestsson, Ritzau Scanpix

For mange psykisk syge bliver udsat for tvang

Arbejde med at nedbringe tvang i psykiatrien har været utilstrækkelig, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.
15. NOV 2020 8.34

Der er stadig for mange, der bliver udsat for tvang i psykiatrien, konkluderer Sundhedsstyrelsen på baggrund af en ny rapport. Den viser, at der er sket en stigning i antallet af voksne, der udsættes for tvang.

Det er lykkedes at nedbringe brug af bæltefikseringer. Men der er samtidig sket en stigning i antallet af personer, der fastholdes, får akut beroligende medicin og tvangsbehandles og indlægges ved brug af tvang.

- Det er en meget bekymrende udvikling, siger vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

I 2014 blev det aftalt, at regionerne, der står for de psykiatriske hospitaler, skulle halvere anvendelsen af tvang i 2020. Men indsatsen for at nedbringe brugen af tvang har ikke været tilstrækkelig, mener vicedirektøren.

- Mange har arbejdet hårdt for at nedbringe brugen af tvang. Men vi er nødt til at erkende, at det slet, slet ikke er tilstrækkeligt. Det er helt nødvendigt, at alle fortsætter med at have fokus på at nedbringe anvendelsen af tvang på alle niveauer, siger Helene Probst.

Ærgerlig udvikling

I landsforeningen Bedre Psykiatri er formanden, Mads Engholm, ærgerlig over udviklingen.

- Brug af tvang er i mange tilfælde traumatiserende. Både over for patienten, det går ud over, men også det personale, der skal udøve det.

Han mener, at brugen af tvang er udbredt, fordi der mangler hænder og midler i psykiatrien. Derfor ender løsningen nogle gange med at blive et tvangsindgreb i stedet for et mindre indgribende middel, lyder det fra landsformanden.

Mads Engholm opfordrer regeringen til at tilføre flere midler til området i en kommende ti års-plan for psykiatrien.

Regionerne vil nedsætte brug

I Danske Regioner forsikrer man, at der gøres en stor indsats for at nedsætte brugen af tvang. 

- Jeg er glad for, at vi er meget tæt på mål, når det handler om bæltefikseringer. Det vidner om, at den store indsats fra medarbejderne ude på afdelingerne bærer frugt.

- Og jeg kan garantere, at vi fortsat vil sætte alle kræfter ind for at nedbringe tvang, siger psykiatri- og socialudvalgsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en kommentar.

FAKTA: Flere udsættes for tvang i psykiatrien

Antallet af voksne, der udsættes for tvang i psykiatrien, er samlet set steget fra 2014 til 2020. Det viser den seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

- I 2014 blev der indgået en aftale mellem sundhedsministeriet og Danske Regioner om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020.

- Antallet af patienter, der tvangsfikseres, skulle halveres i 2020, og der skulle samtidig ske en reduktion i den samlede brug af tvang.

- Målet er kun delvist nået.

- Der har været et fald i både antal personer, der bæltefikseres, og i det totale antal bæltefikseringer.

- Men når det gælder brug af fastholdelser, er der sket en stigning både i antallet af personer, der fastholdes, og antallet af gange det er sket.

- Samtidig er der en stigning i brugen af akut beroligende medicin ved tvang.

- Et lyspunkt er ifølge opgørelsen, at antallet af børn og unge under 18 år, der berøres af tvang i psykiatrien, er faldet siden 2015/2016.

- Ifølge Sundhedsstyrelsen er ledelsesinvolvering det vigtigste redskab til at nedbringe anvendelsen af tvang.

- Sundhedsstyrelsen vil følge brugen af tvang som led i en kommende ti års-plan for mental sundhed og psykiatri.

Ritzau