DK Sundhed

Sjælland vil bruge ledige penge på flere forskere

Region Sjælland vil være kendt for forskning og har luft i budgettet til 50 mio. kr. til at tiltrække flere forskere og kompetenceudvikle personalet. Blandt andet skal der uddannes radiografer.
20. DEC 2020 12.07

SJÆLLAND: Der er luft i budgettet i Region Sjælland, og derfor er regionsrådet blevet enig om at give 30 mio. kr. til forskningsområdet og 20 mio. kr. til udvikling af kompetencer hos sundhedspersonalet.

Det skal blandt andet gøre regionen mere attraktiv over for forskere og tiltrække og fastholde medarbejdere. Det skal ske med en generel styrkelse af forskningsområdet i et samarbejde med Københavns Universitet, oplyser regionen.

- Vi skal være kendt for forskning, der betyder noget og gør en forskel for vores mange borgere. Rødderne til vores forskningsindsats findes i borgernes dagligdag for eksempel i form af forskning i patienter med multisygdom eller kroniske sygdomme, som rigtig mange af vores borgere har. Og det er blandt andet det, som vi gerne vil understøtte ekstraordinært med det luft i budgettet, vi har i år, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Fordobling af professorer og flere artikler

Regionen har et mål om at hæve det nuværende antal på 32 professorer til sammenlagt at have 71 tilknyttet i 2022. Siden 2013 har regionen øget antallet af forskningsartikler fra cirka 300 til over 700 artikler om året.

For at fastholde personalet vil regionen også give bedre muligheder for at udvikle deres kompetencer. Det er der afsat 20 mio. kr. til, som skal udmøntes sammen med Professionshøjskolen Absalon. 

- Vi vil gerne kunne tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere i Region Sjælland. Det er stærke faglige miljøer for medarbejderne med til at sikre, og derfor har vi valgt at prioritere penge til at udvikle deres kompetencer, siger Heino Knudsen og fortsætter:

- Derudover er vi udfordret på det radiologiske område i regionen. Den situation vil vi gerne have ændret, og derfor afsætter vi en pulje, der skal arbejde for at etablere en radiografuddannelse i Region Sjælland samt uddannelse af mammografiassistenter. Det vil kunne være med til at løse en stor udfordring på vores sygehuse, siger han.

ibs

https://www.dk-sundhed.dkartikel/sjaelland-vil-bruge-ledige-penge-paa-flere-forskere