DK Sundhed

Relationsarbejdet er det vigtigste for sosupersonalet

Borgerne og relationer er det vigtigste for medarbejderne i sosufaget, hvor opgaverne er i rivende udvikling, men det er stadig svært at rekruttere, viser ny analyse.

En ny Vive-analyse giver et detaljeret billede af sosuhjælperes og sosuassistenters opgaver i den kommunale hjemmepleje og på plejecentre, og hvad de selv ser som deres vigtigste opgaver og kompetencer.

Og de ansatte ser det som deres fornemste opgave at skabe en tillidsfuld relation til borgerne, lyder nogle af konklusionerne. De er blandt andet fundet gennem gruppeinterviews, hvor medarbejderne på forhånd havde tænkt cases at have med. Og i dem er der en overvægt af cases med borgere, som er "svære at hjælpe". 

Det tyder ifølge analysen på, at det er her, medarbejdernes kernekompetencer kommer tydeligst i spil, og relationsarbejdet bliver vigtigst. Her går ord som tålmodighed igen, og medarbejdernes eksempler viser, at den gør det muligt at skabe de nødvendige og vigtige relationer til denne gruppe af borgere, så de kan hjælpes bedst muligt.

Formålet med disse relationer er alle at give borgerne et bedre liv, og det varierer fra borger til borger. Og for at give det, går kontinuitet, tillid, tid og holdindsats igen som fællestræk i svarene.

Og når det lykkes, fyldes de med stolthed over deres arbejde.

Sygeplejeopgaver rykker ind

Analysen indeholder også ikke-overraskende komponenter, som de betydelige udfordringer, der er med rekruttering af sosupersonale, og at nye opgaver i kommunerne i sig selv giver nye opgaver. Det handler ikke længere om at skifte sengetøj eller gøre rent. Kommunerne har overtaget mange af sygehusenes opgaver, og derfor får sosuerne borgernære sygeplejeopgaver med fx medicinhåndtering.

- I en tid med stort fokus på ældreplejen i Danmark, viser det sig, at der faktisk er en begrænset viden om social- og sundhedsfagene, og det vigtige, afgørende arbejde som de dygtige og dedikerede medarbejdere i sektoren leverer hver eneste dag. Så jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået en grundig kortlægning af området, siger KL's formand for ældre- og sundhedsudvalget Jette Skive (DF).

Den er foretaget i ti kommuner og udgivet i fire selvstændige analyser. Det er Vive, der udgiver analysen lavet for KL og FOA.

Hent hele analysen hos Vive.

https://www.dk-sundhed.dkartikel/relationsarbejdet-er-det-vigtigste-for-sosupersonalet