DK Sundhed

Regionerne udsætter generalforsamling

KORT NYT5. MAR 2021 13.05

Regionerne udsætter deres generalforsamling små to måneder, til 20. maj i stedet for den oprindelige dato 25. marts. Beslutningen blev truffet af Danske Regioners bestyrelse torsdag.

Udsættelsen begrundes med de gældende forsamlingsrestriktioner. Til maj håber man, de er lempet, så regionsrådsmedlemmerne ligesom sidste år kan mødes decentralt i de fem regionshuse og deltage online derfra med formandskab og indbudte talere samlet i et studie i Roskilde.

Sammen med den udsatte afholdelse er også fristen for forslag forlænget. Den er seks uger før generalforsamlingen, som med den nye dato er 8. april. Programmet for generalforsamlingen er som udgangspunkt uændret bortset fra datoændringen.

mk

https://www.dk-sundhed.dkartikel/regionerne-udsaetter-generalforsamling